Sudi tak Polow Deqyah? wink2~

Friday, April 22, 2011

Belajar jawi (part 2)

Pelajaran Kedua:

2. Untuk pelajaran kedua ini, anda akan di beri panduan bagaimana untuk menyebut sebutan huruf JAWI dengan betul berpandukan dengan sebutan di dalam huruf RUMI yang di berikan. Jika anda perhatikan dengan teliti, di dalam tulisan jawi di bawah ini diberikan 3 kumpulan, yang mana setiap 1 kumpulan mempunyai 2 sebutan yang berbeza.

A / ا E/ ا Ê/ ا ي I/ ا ي U /او O /او

Hanya menerangkan perbezaan dari segi bunyi. Tetapi tidak berlaku dalam tulisan rumi. Contoh perkataan: elok, bengkok, tengok,cendol.merah,redho dan seterusnya.


1.Huruf Alif: (ا)

A

ا

E

ا

Ê

اي

I

اي

U

او

O

او


2.Huruf Ba: (ب)

BA

با

BE

ب

بي

BI

بي

BU

بو

BO

بو


3.Huruf Ta: (ت)

TA

تا

TE

ت

تي

TI

تي

TU

تو

TO

تو
4.Huruf Nya:( (ﭗ/ ڽ))

NYA

ﭘﺎ

NYE

ڽ /

NYÊ

ﭙﻲ

NYI

ﭙﻲ

NYU

ﭙﻮ

NYO

ﭙﻮ


5.Huruf Jim: (ج)

JA

جا

JE

ج

جي

JI

جي

JU

جو

JO

جو


6.Huruf Ha: (ح)

HA

حا

HE

ح

حي

HI

حي

HU

حو

HO

حو


7.Huruf Kho: ()

KHA

خا

KHE

خ

KHÊ

خي

KHI

خي

KHU

خو

KHO

خو


BIAR LAMBAT. . . . TETAPI ANDA MAHIR MENGUASAINYA.


8.Huruf Ca: ()

CA

ﭼا

CE

ﭼﻲ

CI

ﭼﻲ

CU

ﭼﻮ

CO

ﭼو


9.Huruf Dal: (د)

DA

دا

DE

د

دي

DI

دي

DU

دو

DO

دو


10.Huruf Zhal: (ذ)

ZA

ذا

ZE

ذ

ذي

ZI

ذي

ZU

ذو

ZO

ذو


11.Huruf Ro: (ر)

RA

را

RE

ر

ري

RI

ري

RU

رو

RO

رو


12.Huruf Zhai: (ز)

ZA

زا

ZE

ز

زي

ZI

زي

ZU

زو

ZO

زو


13.Huruf Sin: ()

SA

ﺳا

SE

ﺳﻲ

SI

ﺳﻲ

SU

ﺳو

SO

ﺳو


14.Huruf Syin: ()

SYA

ﺷﺍ

SYE

SYÊ

ﺷﻲ

SYI

ﺷﻲ

SYU

ﺷو

SYO

ﺷو


15.Huruf Shod: ()

SA

ﺻا

SE

ﺻﻲ

SI

ﺻﻲ

SU

ﺻو

SO

ﺻو


16.Huruf Dhod: ()

DA

ﺿا

DE

ﺿﻲ

DI

ﺿﻲ

DU

ﺿو

DO

ﺿو


17.Huruf Tho: ()

TA

ﻁﺎ

TE

ﻁﻲ

TI

ﻁﻲ

TU

ﻁﻮ

TO

ﻁو

JIKA ANDA BELUM MAHIR DENGAN SEBUTAN HURUF YANG DIBERI . . .

JANGAN TUKAR MUKA SURAT SETERUSNYA.

SABAR!!!

DAN ULANGLAH! SEHINGGA MAHIR.


18.Huruf Zho: ()

ZA

ﻅﺎ

ZE

ﻅﻲ

ZI

ﻅﻲ

ZU

ﻅﻮ

ZO

ﻅو


19.Huruf A`in: ()

A`

ﻋﺎ

E`

Ê`

عي

I`

عي

U`

ﻋﻮ

O`

ﻋو


20.Huruf Ghin: ()

GHA

ﻏﺎ

GHE

GHÊ

غي

RHI

غي

GHU

ﻏﻮ

GHO

ﻏو


21.Huruf Nga: (ڠ)

NGA

ڠا

NGE

ڠ

NGÊ

ڠي

NGI

ڠي

NGU

ڠو

NGO

ڠو


22.Huruf Fa: (ف)

FA

فا

FE

ف

في

FI

في

FU

فو

FO

فو


23.Huruf Pa: (ڨ)

PA

ڨا

PE

ڨ

ڨي

PI

ڨي

PU

ڨو

PO

ڨو


24.Huruf Qaf: (ق)

QA

قا

QE

ق

قي

QI

قي

QU

قو

QO

قو


25.Huruf Kaf: (ك)

KA

كا

KE

ك

كي

KI

كي

KU

كو

KO

كو


26.Huruf Ga: (ڬ)

GA

ڬا

GE

ڬ

ڬي

GI

ڬي

GU

ڬو

GO

ڬو


27.Huruf Lam: ()

LA

LE

لي

LI

لي

LU

لو

LO

لو


28.Huruf Nun: (ن)

NA

نا

NE

ن

ني

NI

ني

NU

نو

NO

نو


29.Huruf Waw: ()

WA

وا

WE

و

وي

WI

وي

WU

وو

WO

وو


30.Huruf Va: (ۏ)

VA

ۏا

VE

ۏ

ۏي

VI

ۏي

VU

ۏو

VO

ۏو


31.Huruf Ha: (ہ)

HA

ها

HE

ه

هي

HI

هي

HU

هو

HO

هو


32.Huruf Ya: (ۑ)

YA

يا

YE

ي

يي

YI

يي

YU

يو

YO

يو


*Di Dalam Tulisan Huruf ش,س,خ,ح ,,,, ع,dan Huruf

Kebiasaanya digunakan dihujung atau ditengah kalimah. Namun, huruf-huruf ini, jarang sekali digunakan.

PERHATIAN! Selagi anda masih tidak yakin di dalam menguasai pelajaran ke dua. Jangan pelajari lagi pelajaran seterusnya.


1 comment:

  1. Salam..izin & halalkan sy mengambil ilmu tentang tulisan jawi ni ye.. :)

    ReplyDelete

Me selalu Bace, Sume Yg awak Tulis. . .

Follow Post Terbaru Dari Kami